Erasmus Community Business Club

Erasmus Community Business Club

De Erasmus Universiteit is een ondernemende universiteit. Er zijn meer dan honderd sociale structuren actief zoals faculteitsverenigingen, studieverenigingen, studentengezelligheidsverenigingen, sportverenigingen en andere sociale structuren waarbij een band voor het leven wordt opgebouwd. Het is het sociale DNA van de Erasmus Universiteit. Begin 2021 is er een enquête uitgezet om te onderzoeken hoe deze structuren en alle generaties zakelijk optimaal aan elkaar verbonden kunnen worden.

Uit de resultaten van deze enquête is gebleken dat er een grote behoefte is aan een actief, inclusief en open business club met co-working faciliteiten. Een structuur die is voorzien van goede activiteiten, kennisstructuur en serviceniveau, zowel fysiek als online. Een business club die is verbonden met de zakelijke, sociale en culturele elementen van de Erasmus Universiteit. Op basis hiervan is op 11 december 2021 de Erasmus Community Business Club opgericht, de plek waar ondernemers en ondernemende talenten van de Erasmus Universiteit elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken.

VisieEen leven lang kennis opdoen en nieuwe mensen ontmoeten, stimuleert en ontwikkelt het individu en daar heeft zowel het individu als het collectief baat bij, zowel zakelijk als sociaal.

MissieHet verbinden, ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaringen in de ruimste zin van het woord door het met elkaar faciliteren en organiseren van activiteiten.

DoelHet zijn van een toonaangevende business club verbonden met de zakelijke, sociale en culturele elementen van de Erasmus Universiteit en waar de leden optimaal met elkaar kunnen samenwerken, kennisdelen en bijeenkomen.

Kernwoorden zijn: verbinden, positief, inspirerend, onbaatzuchtig, persoonlijke ontwikkeling, opinie vormend, verlichting, verdieping, vooruitgang, verrijking en zingeving.

Word lid van de Erasmus Community Business Club.